OFFICIAL KLD PHOTO ALBUMS

LITHUANIAN HERITAGE DAY

LITHUANIAN HERITAGE DAY

Photos by Daina Čepulis-Puteris

Lansdowne Park (Horticulture Building)
Saturday, July 29
LITHUANIAN HERITAGE DAY

LITHUANIAN HERITAGE DAY

Photos by Daiva Blynas

Lansdowne Park (Horticulture Building)
Saturday, July 29
RED CARPET & BANQUET

RED CARPET & BANQUET

Photos by Dainius Juras

Lansdowne Park (Horticulture Building)
Saturday, July 29

Daina aš gyvenu

Į Lietuvą, į dvasinę tėvynę
Daina lyg tiltu vėlei sugrįštu.
Į Lietuvą, į dvasinę tėvynę
Aš savo širdį dainoje nešu.

Daina ramino tėviškę palikus,
Kai tamsią naktį gaubė nežinia.
Daina man guodė širdį ir nušvito
Tėvynės laisvės ir vilties žvaigžde.

Daina aš gyvenu,
Daina gyvenimą kuriu.

Dainoj klajojanti širdis,
Svajonės ilgesys.

Svajojau ir ilgėjausi tėvynės,
Gimtų namų ir motinos brangios.
Daina sukūriau aš pasaulį kitą
Savoj širdy, toli nuo Lietuvos.

Tėvynės dainos širdyje liks amžiams,
Nes jas dainuoja prigimtis mana.
Daina aš aplankiau tėvynę brangią
Ir skelbiu Lietuva visiems daina.

muz. Leonido Abario
žodž. Nijolės Puranaitės-Benotienės
(nepamainoma KLD spaudos atstovė)

HOLY MASS

HOLY MASS

Photos by Mindaugas Navickas

Carleton University (River Building)
Sunday, July 30

Lietuviais esame mes gimę

Lietuviais esame mes gimę,
lietuviais norime ir būt!
Tą garbę gavome užgimę,
jai ir neturim leist pražut.

muz. Stasio Šimkaus
žodž. Jurgio Zauerveino

JOINT ADULT CHOIR REHEARSAL

JOINT ADULT CHOIR REHEARSAL

Photos by Daina Čepulis-Puteris

Carleton University (River Building)
Friday, July 28
JOINT ADULT CHOIR REHEARSAL

JOINT ADULT CHOIR REHEARSAL

Photos by Daiva Blynas

Carleton University (River Building)
Friday, July 28
WELCOME RECEPTION

WELCOME RECEPTION

Photos by Dainius Juras

Carleton University (River Building)
Friday, July 28

Viena šeima - Viena tauta

Gintaro pilyse svajonių vedami,
Viltį širdy nešėm, kad būsim amžini.
Vienoj tautoj užgimę, ainiai Lietuvos,
Skelbėme pasauliui: Tėvynė vėl gyvuos.

Viena šeima, viena tauta.
Nes jungia, mus tėvynė Lietuva.
Viena širdis, viena malda.
Į laimės rytą kyla mūs tėvynė Lietuva.

Augome vieningi kaip ąžuolai žali,
Per jūras šaukė žemė: būkite tvirti.
Ir šiandien atsiliepiam skambančia daina,
Tekyla ji padangėn šviesi, gyva, laisva!

muz. Ritos Čyvaitės-Kliorienės
žodž. Nijolės Kersnauskaitės

BBQ & LAWN GAMES

BBQ & LAWN GAMES

Photos by Daina Čepulis-Puteris

Carleton University (Alumni Park)
Sunday, July 30
Go to top