2017 M. KLD NUOTRAUKŲ ALBUMAI

KANADOS LIETUVIŲ DIENOS

KANADOS LIETUVIŲ DIENOS

Nuotraukos Dainos Čepulytės-Puterienės

Lansdowne Park (Horticulture Building)
Šeštadienį, liepos 29 d.
KANADOS LIETUVIŲ DIENOS

KANADOS LIETUVIŲ DIENOS

Nuotraukos Daivos Blynaitės

Lansdowne Park (Horticulture Building)
Šeštadienį, liepos 29 d.
BANKETAS

BANKETAS

Nuotraukos Dainiaus Juro

Lansdowne Park (Horticulture Building)
Šeštadienį, liepos 29 d.

Daina aš gyvenu

Į Lietuvą, į dvasinę tėvynę
Daina lyg tiltu vėlei sugrįštu.
Į Lietuvą, į dvasinę tėvynę
Aš savo širdį dainoje nešu.

Daina ramino tėviškę palikus,
Kai tamsią naktį gaubė nežinia.
Daina man guodė širdį ir nušvito
Tėvynės laisvės ir vilties žvaigžde.

Daina aš gyvenu,
Daina gyvenimą kuriu.

Dainoj klajojanti širdis,
Svajonės ilgesys.

Svajojau ir ilgėjausi tėvynės,
Gimtų namų ir motinos brangios.
Daina sukūriau aš pasaulį kitą
Savoj širdy, toli nuo Lietuvos.

Tėvynės dainos širdyje liks amžiams,
Nes jas dainuoja prigimtis mana.
Daina aš aplankiau tėvynę brangią
Ir skelbiu Lietuva visiems daina.

muz. Leonido Abario
žodž. Nijolės Puranaitės-Benotienės
(nepamainoma KLD spaudos atstovė)

IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS

IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS

Nuotraukos Mindaugo Navicko

Carleton University (River Building)
Sekmadienį, liepos 30 d.

Lietuviais esame mes gimę

Lietuviais esame mes gimę,
lietuviais norime ir būt!
Tą garbę gavome užgimę,
jai ir neturim leist pražut.

muz. Stasio Šimkaus
žodž. Jurgio Zauerveino

JUNGTINIO SUAUGUSIŲJŲ CHORO REPETICIJA

JUNGTINIO SUAUGUSIŲJŲ CHORO REPETICIJA

Nuotraukos Dainos Čepulytės-Puterienės

Carleton University (River Building)
Penktadienį, liepos 28 d.
JUNGTINIO SUAUGUSIŲJŲ CHORO REPETICIJA

JUNGTINIO SUAUGUSIŲJŲ CHORO REPETICIJA

Nuotraukos Daivos Blynaitės

Carleton University (River Building)
Penktadienį, liepos 28 d.
SUSIPAŽINIMO VAKARAS

SUSIPAŽINIMO VAKARAS

Nuotraukos Dainiaus Juro

Carleton University (River Building)
Penktadienį, liepos 28 d.

Viena šeima - Viena tauta

Gintaro pilyse svajonių vedami,
Viltį širdy nešėm, kad būsim amžini.
Vienoj tautoj užgimę, ainiai Lietuvos,
Skelbėme pasauliui: Tėvynė vėl gyvuos.

Viena šeima, viena tauta.
Nes jungia, mus tėvynė Lietuva.
Viena širdis, viena malda.
Į laimės rytą kyla mūs tėvynė Lietuva.

Augome vieningi kaip ąžuolai žali,
Per jūras šaukė žemė: būkite tvirti.
Ir šiandien atsiliepiam skambančia daina,
Tekyla ji padangėn šviesi, gyva, laisva!

muz. Ritos Čyvaitės-Kliorienės
žodž. Nijolės Kersnauskaitės

BBQ PIKNIKAS

BBQ PIKNIKAS

Nuotraukos Dainos Čepulytės-Puterienės

Carleton University (Alumni Park)
Sekmadienį, liepos 30 d.
Go to top