Aleksandras Stankevičius

Aleksandras Stankevičius

Renginio Kopirmininkas
Kristina Kliorytė

Kristina Kliorytė

Renginio Kopirmininkė
Tomas Margaitis

Tomas Margaitis

Lietuvos Respublikos Ambasados Kanadoje atstovas
Rimas Piečaitis

Rimas Piečaitis

Iždininkas
Romas Jonušonis

Romas Jonušonis

Tautinių šokių meno vadovas
Nijolė Puranaitė-Benotienė

Nijolė Puranaitė-Benotienė

Spauda
Birutė Dilkutė-Batraks

Birutė Dilkutė-Batraks

Mugė
Joana Adamonytė

Joana Adamonytė

Lietuviškų rankdarbių pristatymai ir užsiėmimų stotelės
Loreta Gudynaitė-Savitch

Loreta Gudynaitė-Savitch

Lietuviško maisto virtuvė
KLMA

KLMA

Dipukų gyvenimo ir liaudies meno parodos
Danguolė Juozapavičiūtė-Breen

Danguolė Juozapavičiūtė-Breen

KLMA parodų globėja
Aleksandras Valavičius

Aleksandras Valavičius

KLMA parodos globėjas
John (Gytis) Vazalinskas

John (Gytis) Vazalinskas

Dailės paroda
Andrėja Celtorius

Andrėja Celtorius

Scenos koordinatorė
Daiva Jaugelytė-Zatkovic

Daiva Jaugelytė-Zatkovic

Transportas
Aloyzas Vytas Stankevičius

Aloyzas Vytas Stankevičius

(Alain Stanké) Apdovanojimai
Loreta Čičinskaitė

Loreta Čičinskaitė

Salės papuošimas
Mark Castanheiro

Mark Castanheiro

Salės papuošimas
Gytis Niedvaras

Gytis Niedvaras

Baras
Antanas Keblys

Antanas Keblys

Krupnikmeisteris
Romas Staškevičius

Romas Staškevičius

Vakaro gyvas orkestras
Msgr. Edmundas Putrimas

Msgr. Edmundas Putrimas

Šventos Mišios
Fr. Paulius Mališka

Fr. Paulius Mališka

Šventos Mišios
Dalia Skrinskaitė-Viskontienė

Dalia Skrinskaitė-Viskontienė

Šventos Mišios
Daina Cepulytė-Puterienė

Daina Cepulytė-Puterienė

Fotografe
Dainius Juras

Dainius Juras

Fotografas
Martynas Matutis

Martynas Matutis

Chorui atskirų balsų partijų įrašai
Alfredas Pališaitis

Alfredas Pališaitis

Salės paruošimas
Harold Celtorius

Harold Celtorius

Salės paruošimas
Vytas Kliorys

Vytas Kliorys

Vertimai
Otava 2017 biuras ir CIBC

Otava 2017 biuras ir CIBC

Projekto "Otava priima pasaulį" mecenatai
Snookie Lomow

Snookie Lomow

Projekto "Otava priima pasaulį" patarėja
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Projekto Partneriai
Litas

Litas

Deimantiniai mecenatai
Kanados lietuvių fondas

Kanados lietuvių fondas

Deimantiniai mecenatai
Parama

Parama

Auksiniai mecenatai
Globali Lietuva

Globali Lietuva

Sidabriniai mecenatai
Prisikėlimo kredito kooperatyvas

Prisikėlimo kredito kooperatyvas

Sidabriniai mecenatai
Lietuvių Fondas

Lietuvių Fondas

Bronziniai mecenatai
Montrealio lituanistinė mokykla

Montrealio lituanistinė mokykla

Bronziniai mecenatai
Adrija McVicar

Adrija McVicar

"Arija" Choro vadovė
(Ottawa)
Aleksandras Stankevičius

Aleksandras Stankevičius

"Balsas" Choro vadovas
(Montréal)
Kristina Kliorytė

Kristina Kliorytė

"Balsas" Choro vadovė
(Montréal)
Rita Čyvaitė-Kliorienė

Rita Čyvaitė-Kliorienė

"Exultate" Choro vadovė
(Cleveland, USA)
Daiva Jaugelytė & Dan Zatkovic

Daiva Jaugelytė & Dan Zatkovic

"Gintaras" Tautinių šokių grupės vadovai
(Montréal)
Andrėja Celtorius

Andrėja Celtorius

"Gintaras" Tautinių šokių grupės vadovė
(Montréal)
Romas Jonušonis

Romas Jonušonis

"Gintaras" Tautinių šokių grupės vadovas
(Toronto)
Deimantė Grigutienė

Deimantė Grigutienė

"Gintarėliai" Vaikų choro vadovė
(Toronto)
Rasa Rimavičienė

Rasa Rimavičienė

"Klevelis" Tautinių šokių grupės vadovė
(Calgary)
Edmundas Petrauskas

Edmundas Petrauskas

"Pašvaistė" Choro vadovas
(London)
Danutė Pargauskaitė-Biskienė

Danutė Pargauskaitė-Biskienė

Prisikėlimo parapijos vaikų choro vadovė
(Toronto)
Dalia Skriskaitė-Viskontienė

Dalia Skriskaitė-Viskontienė

"Volungė" Choro vadovė
(Toronto)
Danguolė Radtke

Danguolė Radtke

Šventės akompaniatorė
(Toronto)
Go to top