Amatininkai

Kanados lietuvių dienos metu vyks lietuviškų rankdarbių pristatymai ir užsiėmimų stotelės. Jei turite Jūs ypatingų įgūdžių -- mokat marginti margučius, išausti gražias juostas, groti liaudies instrumentu, gaminti šiaudinukus, degint medieną, medį drožinėti, vainikus pinti, šakotį kept, daryti sudėtingus karpinius ... ar kažką kito, bus jums galimybę dalyvauti šiame liaudies meno užsiemimo centre kitus pamokyti! Detalesnę informaciją paskelbsime visai neužilgo.

Go to top