Pastabos ir DUK apie repertuarą

Lietuvos himnas

Dainuosime "Tegul saulė Lietuvos tamsumus prašalina" G dur tonacijoj, kaip parašyta repertuaro knygose, o ne kaip dainuojama dainų mokinimosi įrašuose. (Lietuvos himno įrašai buvo įrekorduotį 2014 m. Lietuvos Dainų šventei besiruošiant.)

Lietuviais esame mes gimę

13-17 taktuose, sopranai dainuoja aukščiausią natą, pirmieji altai vidutinę natą, or antrieji altai žemiausią natą.

Aik, aželi, undenia

Ši daina bus dainuojama a cappella.

Buvo dūda Vilniuj

Ši daina bus dainuojama a cappella.

Vaikščiojau

Ši daina skirta vien vyrams. Jeigu reikia, galima vyrus skirtingai subalsuoti negu, kad įprasta, kad girdėtusi visi keturi balsai ir gražiai harmonijos suskambėtų. Ši daina bus dainuojama a cappella.

Viena šeima - Viena tauta

Šia daina suaugusiųjų chorai užbaigs savo pirmą pasirodymą. Šiai dainai vaikų chorai prisijungs prie suaugusiųjų choro. Padainavę, vaikų chorai pasiliks tęsti savo pirmąjį pasirodymą kol suaugisieji tyliai išeis iš scenos.

Šių naktį par naktį

Šiai dainai įrašyti buvo naudojamas taktomatis. Pasirodymo metu, ši daina bus dainuojama laisviau, išlaikant fermata arba garsiai atsikvepant (kur kvapo ženklai). Seksime kompožitoriaus užrašus: "Placiai, Laisvai, neskubant" pradžioje, "Gyviau" Nr 2, "Dar Kiek gyviau" Nr 3 ir t.t. Seksime dirigento mostus ir interpretaciją. Prašome kietai ištarti "L" raidę sekančiuose žodžiuose: naktelas, aušrela, saulela (antra "L"), ir pradalgėlas (antra "L"). Ši daina bus dainuojama a cappella.

Cykiai, cykiai

Prašome kietai ištarti "L" raidę sekančiuose žodžiuose: sasulė, sasul, nemylėsiu ir kurtelėm. Ši daina bus dainuojama a cappella.

Ei kilo kilo

Ši daina bus dainuojama a cappella.

Vai daugiel daugiel

Ši daina bus dainuojama a cappella.

Padainuosim mes sustoję

Dainuojant šią dainą norėsime paskatinti publiką stovėti, sėdėti, pritūpti, sugulti, kaip nurodyta dainos žodžiuose! Ši daina bus atliekama laisvai. Seksime dirigento mostus. Nepamirškite, kad yra penktas posmelis (tas pats, kaip pirmas). Ši daina bus dainuojama a cappella.

Žmonės ant kalnų

Turime omeny pridėti labai paprastų judesių. Pranešime.

Dalyvaujantys chorai

 • Choir Arija
 • Choir Balsas
 • Choir Exultate
 • Choir Gintareliai
 • Choir K5
 • Choir Pasvaiste
 • Choir PP
 • Choir Volunge
 • Choir VolungeWomen
 • "Arija" (Ottawa) vadovauja Adrija McVicar
 • "Balsas" (Montréal) vadovauja Aleksandras Stankevičius ir Kristina Kliorytė
 • "Exultate" (Cleveland, U.S.A.) vadovauja Rita Čyvaitė-Kliorienė
 • "Gintarėliai" (Toronto) vadovauja Deimantė Grigutienė
 • "Kristina ir Penketukas" vadovauja Aleksandras Stankevičius ir Kristina Kliorytė
 • "Pašvaistė" (London) vadovauja Edmundas Petrauskas
 • Prisikėlimo parapijos vaikų ir jaunimo choras (Toronto) vadovauja Dana Pargauskaitė-Biskienė
 • "Volungė" vadovauja Dalia Skrinskaitė-Viskontienė
 • "Volungė's" Moterų kamerinis choras vadovauja Dalia Skrinskaitė-Viskontienė
Go to top