Mugė

Šventės metu vyks mugė. Bus galimybė prekiautojams pardavinėti savo produktus. Šiame puslapyje rasite pilną informaciją liečiant mugės tvarkaraštį, mokesčio sumą, kas įskaitoma, apsaugos detales, nuostatas ir sąlygas. Galėsite prisirašyti išpildant registracijos anketą. Jeigu darote rankdarbius arba papuošalus, importuojate lobius iš Lietuvos, gaminate arba pardavinėjate skanėstus, parašėte knygą, turite organizaciją, mugė tai puiki galimybė reklamuoti jūsų prekes (arba jūsų idėjas), jog į lietuvių dienas suvažiuos lietuvių iš visų Kanados kampų bei JAV, taip pat ir gausiai dalyvaus Kanadiečiai, vietiniai Otavos gyventojai! Parodykime mūsų bendruomenės narių talentus - ar tai būtų puoselėti lietuvišką benduomenę ar dalyvauti Kanados kultūriniame gyvenime! Visi laukiami!

PILDYTI REGISTRACIJOS ANKETĄ

Mugė - kas, kur, kada?

KLD 2017 mugė įvyks šeštadienį, š.m. liepos 29 d. Ottawa, Ontario Glebe rajone, Horticulture Building, kuris randasi keleta žingsnių nuo Rideau Canal.

Atvykimas: 7:00 v.r. - 10:00 v.r.
Darbo valandos: 10:00 v.r. - 11:00 v.v.

Horticulture Building
Lansdowne Park, 1525 Princess Patricia Way
Ottawa (Ontario) K1S 5J3

Svarbios datos

Išpildę registracijos anketą, mugės dalyvių atranką darys ir apie ją praneš KLD Mugės komitetas. Vietų skaičius yra ribotas. Registracijos anketa turi būti rengėjų rankose arba pašto pažymėti nevėliau š.m. birželio 15 d. Dalyvaujantiems privalo iš anksto pilnai apmokėti stalą iki š.m. liepos 1 d. Ačiū už dalyvavimą!

Stalą galima apmokėti kredito kortele per PayPal (žemiau) arba čekiu.

Čekius rašyti:   

Montrealio lietuvių kultūros asociacija (MLKA)
užrašas: Kanados lietuvių dienos 

Čekius siųsti:

Kanados Lietuvių Dienos / Lithuanian Heritage Day 2017
Re: Mugė
c/o Rimas Piečaitis
23 rue Oriole
Kirkland (Québec) H9H 4S2

Norit užklausti klausimą prieš pildant mugės registracijos anketą? Susisiekite su Birute.

El paštas: [email protected]

Telefono nr: (905) 271-1640

Go to top