Rėmėjai

Mes visi savo būdų išreiškiam mūsų lietuvišką kultūrinį paveldą. Kai kurie dainuoja chore ar lanko savaitines tautinių šokių repeticijas. Kiti gamina gražiausius ryškiai spalvotus velykinius margučius ir moka kantriai išausti juostas. Daugelis iš mūsų šeštadienius praleido Lietuviškoj mokykloj, o vasaras stovykloje. Kai kurie moka gėrėtis paprastais malonumais, po šv. Mišių pasigardžiuoti sekmadieniniu cepelinu. Dar kiti yra skautai, moka žodžius supinti ir rašo straipsnius į laikraštį, arba dalyvauja sporto komandoje ir gali lengvai prisiminti adrenaliną patirtą per nesuskaičiuotus ŠALFASS/LAUNA turnyrus. Ir daugelis iš mūsų, vienu ar kitu metu, esame dalyvavę...visur!

Visi šie minėti užsiemimai yra svarbūs ir sudaro mūsų lietuvišką kultūrinį paveldą. Mes ketiname suburti jų kuo daugiau kartu per Kanados lietuvių dienos savaitgalį. Kviečiame visus, kurie nori ir gali paremti šį puikų renginį. Padėkite mums pasidalinti savo talentais tarp savo bendruomenės kaip ir plačiai Kanados visuomenei Kanados 150-mečio proga. Laukiame jūsų įnašo, kad šventė būtų kuo labiau ypatinga!

Taip pat galite čekį išrašius "Montrealio lietuvių kultūros asociacija" vardu, užrašas: Kanados lietuvių dienos, paštu išsiųsti sekančiu adresu:

Kanados lietuvių dienos
c/o Rimas Piečaitis
23 rue Oriole
Kirkland (Québec) H9H 4S2
CANADA

Sponsors-ThankYouLT

Norit užklausti klausimą prieš remiant Kanados lietuvių dienas? Parašykite Rimui.

Go to top