Atlikėjai

 • Choir Arija
 • Choir Balsas
 • Choir Exultate
 • Dancers GintarasMTL
 • Dancers GintarasTO
 • Choir Gintareliai
 • Dancers Klevelis
 • Choir K5
 • Choir Pasvaiste
 • Choir PP
 • Dancers Svyturys
 • Choir Volunge
 • Choir VolungeWomen
 • Choir Zemyna
 • "Arija" (Ottawa) vadovauja Adrija McVicar
 • "Balsas" (Montréal) vadovauja Aleksandras Stankevičius ir Kristina Kliorytė
 • "Exultate" (Cleveland, U.S.A.) vadovauja Rita Čyvaitė-Kliorienė
 • "Gintaras" (Montréal) vadovauja Daiva Jaugelytė-Zatkovic, Dan Zatkovic ir Andrėja Celtorius
 • "Gintaras" (Toronto) vadovauja Romas Jonušonis
 • "Gintarėliai" (Toronto) vadovauja Deimantė Grigutienė
 • "Klevelis" (Calgary) vadovauja Rasa Rimavičienė
 • "Kristina ir Penketukas" vadovauja Aleksandras Stankevičius ir Kristina Kliorytė
 • "Pašvaistė" (London) vadovauja Edmundas Petrauskas
 • Prisikėlimo parapijos vaikų ir jaunimo choras (Toronto) vadovauja Dana Pargauskaitė-Biskienė
 • "Švyturys" (Cleveland) vadovauja Aušrinė Širvinskienė
 • "Volungė" vadovauja Dalia Skrinskaitė-Viskontienė
 • "Volungė's" Moterų kamerinis choras vadovauja Dalia Skrinskaitė-Viskontienė
 • "Žemyna" (Edmonton) vadovauja Adrijana Podberskienė

Bilietai

DĖMESIO! DĖMESIO! Renginys yra nemokamas nuo 10:00 v.r. iki 6:00 v.v.! Kviečiame taip pat įsigyti bilietus ir prisijungti prie mūsų vakare nuo 7:00 iki 11:00 v.v. kuriuo metu vyks linksmas banketas. 

PIRKTI BILIETUS DABAR 

Smiley-mic

Go to top